Kunst van de 20e eeuw SISO 700.1

Omschrijving:

Kunst van de 20e eeuw (2 delen in cassette)SISO 700.1

TER INZAGE, niet uitleenbaar

Van Klimt tot Koons en alles daar tussenin. Wie had oudejaarsavond 1899 hebben kunnen voorspellen dat 100 jaar later schilderen en beeldhouwen alleen opties zouden zijn en geen eerste vereiste? De term “kunst” is in de laatste 100 jaar zo vaak gedefinieerd en herdefinieerd dat het een geheel nieuwe sociale, politieke en technologische betekenis heeft gekregen. Dit boek toont het gehele spectrum van alle disciplines, inclusief fotografie en nieuwe media. Het is per thema in hoofdstukken ingedeeld om de verhoudingen tussen werk en bewegingen extra te belichten waardoor het een zeer leesbaar en encyclopedisch meesterwerk is geworden of je nu op zoek bent naar Surrealisme. Land Art, Fluxus of Bauhaus. Nederlandstalig.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.