Vreemd Volk SISO 923

Omschrijving:

Siso code 923

Vreemd volk begint bij de elitaire samenleving van de Homerische helden en eindigt in de late Romeinse oudheid. Fik Meijer beschrijft hoe de Grieken volkeren die ze van een afstand kenden langs de meetlat van hun eigen normen en waarden legden. Spartaanse en Atheense burgers discrimineerden buitenstaanders en slaven op een manier die er niet om loog.Na de verovering van het Perzische rijk door Alexander de Grote werden de Grieken geconfronteerd met de vreemde volkeren waarover hun voorouders zich altijd denigerend hadden uitgelaten. Spanningen waren onvermijdelijk. Fik Meijer schetst de moeizame integratie van de Grieks-Macedonische elite en de autochtone bevolkingen. Ook de Romeinen waanden zich superieur en onderdrukten de onderworpenen. Geleidelijk sleten de scherpe kantjes af en werd Rome een smeltkroes. Vreemdelingen pasten zich aan, maar de autochtone Romeinen bleven zich verzetten.Ook de problemen die de christenen de Romeinen bezorgden komen uitgebreid aan bod. Het heeft er alle schijn van dat men niet goed raad wist met deze jonge godsdienst. Een meedogenloze machtsstrijd was het gevolg, met een afloop die voor het Romeinse rijk verstrekkende gevolgen had...

NBD|Biblion recensie:
Dit nieuwe boek van de bekende oud-historicus Fik Meijer gaat over een actueel thema: integratie en discriminatie van vreemdelingen. Meijer stelt zich de vraag hoe Grieken en Romeinen in de antieke wereld omgingen met vreemdelingen. In een vlotte en toegankelijke stijl en met behulp van veel goedgekozen tekstfragmenten (in vertaling) bestrijkt hij de gehele Grieks-Romeinse geschiedenis, vanaf de Homerische tijd tot en met de late oudheid (5de eeuw na Chr.). De verschillen tussen de afstandelijke Griekse en vrij liberale Romeinse houding tegenover buitenstaanders komen duidelijk uit de verf en worden met veel voorbeelden en anekdotes verlevendigd. Door hun intolerantie vormden de christenen een bedreiging voor het Romeinse rijk en werden (uiteindelijk zonder succes) bestreden. Met enkele illustraties en overzichtelijke kaartjes in zwart-wit, een literatuuropgave, eindnoten en een register.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.