Samenwerkend leren SISO 454.0

Omschrijving:

Vervolg op 'Effectief leren in de les' (a.i. 96-24-068-7) van dezelfde auteurs. Het behandelt in extenso het samenwerkend leren van leerlingen tijdens de les, een instructiestrategie die volgens de auteurs toepasbaar is bij alle vakken en op alle onderwijsniveaus. Het werk wil vooral praktijkboek voor docenten zijn. Samenwerkend leren is geen eenvoudige strategie. Succes kan pas verwacht worden als de opdracht zo geformuleerd is dat leerlingen elkaar nodig hebben om tot resultaat te komen, iedereen aanspreekbaar is op eigen inbreng en op het gehele groepsresultaat, de opdracht uitnodigt tot interactie, de voor samenwerken vereiste sociale vaardigheden worden aangeleerd en het geheel wordt afgesloten met nabespreking en evaluatie. De docent moet bij toepassing van deze strategie twee vuistregels hanteren: enerzijds niets doen dat de leerlingen zelf kunnen, anderzijds door zijn presentie meerwaarde verlenen aan het werken van de leerlingen. Beoogd wordt hogere leerprestaties, grotere zelfstandigheid en sociale vaardigheid bij de leerlingen te bewerkstelligen. Vraag is of met deze strategie iedere leerling te motiveren is. En moet, als deze strategie dominant wordt, niet het bestaande onderwijssysteem op de helling? Boeiende materie!

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.