Gustav Klimt SISO 737.7

Omschrijving:

Korte bespreking:

Leven en werk van de Oostenrijkse beeldend kunstenaar Gustav Klimt (1862-1918) binnen het culturele klimaat van Wenen rond de eeuwwisseling. Uitvoerig ge���¯llustreerd met afbeeldingen van voornamelijk zijn schilderkunst en grafiek, zo mogelijk in kleur, maar ook met schetsen en enkele historische foto's, alle voorzien van een korte analyserende en interpreterende toelichting. Meer zakelijke informatie, zoals materiaal, datering en verblijfplaats worden gegeven in een overzicht van afbeeldingen achterin het boekje. Daar treft men ook een kort overzicht van zijn leven en werk en noten. Helaas ontbreekt een bibliografisch overzicht. Dit boekje is geschikt als een eerste kennismaking voor kunstliefhebbers, maar zonder enige culturele bagage zijn de gehanteerde terminologie en verwijzingen niet altijd goed te begrijpen. Leest niet echt makkelijk weg. - Karin van Hoof

Uitgave van uitgeverij Taschen en de Volkskrant

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.