Pauls ontwaken EED3

Omschrijving:

De eerste druk verscheen enige maanden na het overlijden van Van Eeden's zoon Paul. De vader schreef het boekje ter piëteitvolle nagedachtenis van zijn geliefde kind. Maar zijn hoofddoel was "te doen begrijpen, dat het volstrekt niet onverschillig is hoe wij sterven" (pag. 41). Nu heeft het fijnzinnige boekje niets van zijn waarde ingeboet. De aangrijpendste bladzijden (55-61) beginnen met: "Donderdagavond begon de agonie..." Daarin komt de prachtige verbinding tot stand van superieure vertelkunst, wetenschappelijke observatie, dichterlijke ontvankelijkheid en vaderlijke liefde. Ook actuele problemen als euthanasie krijgen dan reeds een verrassende belichting.

Thema: dood

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.