Dode ogen TENG 4

Omschrijving:

Lang geleden verkocht de eerste Chinese keizer, Hwang-ti, zijn ziel aan de duivel in ruil voor onsterfelijkheid. Daardoor moet hij echter steeds op zoek naar een jong lichaam waarvan hij bezit kan nemen. De 16-jarige Utrechtse scholier Arno Groenewegen is in dit verhaal zijn hedendaagse slachtoffer die echter deze 'zielsverhuizing' niet zomaar pikt. De keizer wordt in de strijd die daarop volgt bijgestaan door Shaun, de Doodloze (de duivel). Een (te) ingewikkeld plot, sprongen in tijd en vertelperspectief maken het verhaal tot een verwarrend geheel. Jammer, want door de korte hoofdstukken, korte zinnen, eenvoudig woordgebruik en vele dialogen is het toegankelijk voor wat zwakkere lezers. Daarom ten dele geslaagd voor lezers vanaf ca. 12 jaar. De 'dode ogen' van Shaun staren ons vanaf de omslag tegemoet in een m.i. veel te jong hoofd. Vermeld op de NBD-bestellijst Kinderjury 1997. - Jeanne de Man.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.