De man in het botenhuis VOIG 6

Omschrijving:

Als in 1920 Clothilde's doodgewaande vader met een zwaar verminkt gezicht en geestelijk beschadigd uit de Eerste Wereldoorlog in Amerika terugkeert, ontstaat er voor het gezin een zeer moeilijk te hanteren en nauwelijks te bespreken situatie. Vader sluit zich op in het botenhuis. Toch lukt het de 12-jarige Clothilde na korte tijd een opening te vinden voor het herstellen van de familierelaties. Alle elementen voor een smartlap zijn aanwezig. De enige zoon van een steenrijke automobielfabrikant trouwt, ver beneden zijn stand, met een weesmeisje en wordt onterfd. Om zijn vader te tarten neemt hij dienst in 't leger met bovengenoemde fatale gevolgen. In de tussentijd moeten zijn vrouw en drie kinderen zich in leven zien te houden.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.