De komeet van Samos VOST 6

Omschrijving:

Op het Ionische eiland Samos dat geregeerd wordt door de tiran Polykrates, leeft omstreeks 550 v. Chr. de jonge briljante geleerde Pythagoras ('De komeet van Samos'), die de kans krijgt in Kemi (Egypte) een inwijding in een priesterschool te ondergaan. Als er lange tijd niets over P. vernomen is, wordt de visser Leon erop uitgestuurd hem te zoeken. Het tweede deel speelt ca. 40 jaar later. De naar Samos teruggekeerde P. sticht er een school, maar wekt door zijn ideeën - die in het boek niet echt uitgewerkt worden - de nodige weerstand op bij de gevestigde machten op het eiland. Een belangrijke figuur in het verhaal is de visser Leon, die een groot bewonderaar is van P., maar diens theorieën niet begrijpt en dus niet kan verwoorden.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.