Eindelijk actie VRI 1

Omschrijving:

Boris is 15 jaar, pukkelig en verliefd. Hij wil indruk maken op de buitenwereld en raakt daardoor steeds in conflict met zijn ouders. Samen met zijn vrienden onderneemt hij een actie om de aandacht te vestigen op het misdeelde mestvarken. Hun actie lukt slechts ten dele en zijn liefde wordt niet beantwoord. Boris drinkt te veel pils en is doodongelukkig. Gelukkig wordt hij opgevangen door zijn jeugdvriendin. Ook zijn ouders, die met behulp van het 'Handboek voor de opvoeding van de jonge mens in de Puberteit' hun dwarse zoon trachten te begeleiden, menen het niet zo kwaad.

Boek is 4 keer beschikbaar in de Mediatheek.