Weg uit het verleden VRIE 5

Omschrijving:

De 18-jarige Mark probeert de herinnering aan zijn, bij een ongeluk gedood, vriendinnetje te ontvluchten door in Frankrijk een huis op te knappen. Door de nieuwe vriendschap met Juliette leert hij veel van zijn opgekropte gevoelens te uiten. Door woordgebruik en zinsbouw goed te lezen verhaal. Rake typering van personages, echter de hoeveelheid personen en hun verwikkelingen maken het verhaal niet eenvoudig. Bovendien kan men zich afvragen of deze in vele opzichten zo "volwassen" levenstragedie -zichtbaar aan de tamelijk zwaarmoedige schets van de hoofdpersoon op de omslagtekening- voldoende herkenningspunten heeft voor pubers. De strekking is zeer positief, nl. dat ieder mens of iedere gebeurtenis de mogelijkheid in zich draagt het negatieve verleden om te zetten tot een positief heden. Interessant dat in dit geval waarin de zwakke kanten van iemands persoonlijkheid tijdelijk meer op de voorgrond treden, gekozen is voor een jongen. Gezien "de verwikkelingen" kan dit verhaal lezers boeien die geinteresseerd zijn in de meer "gevoelsmatige" beleving van een situatie als wel zij die zich meer interesseren voor de situatie op zich. -Biblion

Onderwerp: angsten, dood

Boek is 3 keer beschikbaar in de Mediatheek.