De eeuw van mijn vader MAK6

Omschrijving:

Het verhaal van het wel en wee van de familie Mak laat zich niet makkelijk indelen. Voor een genealogie of historische roman is de geschiedkundige inbedding te geprononceerd. Evenzo passen de verhaaltrant en de aandacht voor het incidentele en individuele niet bij een geschiedkundig werk. Gelukkig hoeft de lezer zich niet te bekommeren om dergelijke vragen. Hij kan zich laten meevoeren in een indringende familiegeschiedenis die in hoge mate illustratief is voor de doorsnee Nederlandse familie in de twintigste eeuw. Zo komt in de geschiedenis van de grootouders de wereld kort na de eeuwwisseling van ambachtslieden en andere kleine luyden tot leven. In de biografie van de ouders krijgt de betekenis van verzuiling, economische crisis, de zuigkracht van Indi�«, wereldoorlog en wederopbouw reli�«f. De emancipatie van de vrouw is een voorbeeld van de stroomversnelling van ontwikkelingen die zich vanaf de jaren vijftig tijdens de generatie van de auteur voltrekken. Het goed leesbare boek zal zijn weg vinden naar een groot, gem�ªleerd publiek. Met literatuurverwijzingen en enkele zwartwitillustraties. Verzorgde gebonden editie, vrij kleine druk. - �© Biblion

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.