De wereld van de impressionisten SISO 735.7

Omschrijving:

Het Impressionisme heeft in de korte tijd van zijn bestaan als collectieve stijl de grondslag gelegd voor de ontwikkeling van de moderne kunst. De naam werd met graagte van een spottend criticus overgenomen door de groep schilders die het advies van Baudelaire volgden, en onderwerpen uit hun eigen tijd kozen. Ze maakten zich los van de academische stijl, gemanifesteerd in de Salon. Ze schilderden voor het visuele effect, en probeerden een zo groot mogelijke emotie op te roepen.
Dit boek biedt niet minder dan 112 grote kleurenreproducties van het werk van de 15 grote impressionisten. Van elk van hen wordt een korte biografie gegeven, geillustreerd met nog eens 66 zwart-wit foto's. Een korte inleiding plaatst de beweging in de tijd, en signaleert de motieven en de reacties erop. Het gaat vooral om de kleurenreproducties: die zijn uitstekend. Als een bezwaar geldt dat ze erg vaak over twee bladzijden worden geplaats. Een prachtig, bovendien erg informatief boek.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.