De wereld van Breugel SISO 736.2

Omschrijving:

Pieter Breugel de Oude (de Boeren Breugel) wordt nog vaak gezien als een schilder van boertige taferelen, aardig of interessant om te zien, maar zonder diepgang. Dit boek toont de onjuistheid van deze opvatting aan. Naast een voor dit tijd nieuwe, maar typisch Vlaamse belangstelling voor het alledaagse leven, hebben de werken van Breugel duidelijk een diepere betekenis en vormen zij een commentaar op de sociale en politieke gebeurtenissen in de 16e eeuw. Aan de hand van een duidelijke uiteenzetting van de geschiedenis wordt dit aannemelijk gemaakt. Het boek geeft een veelomvattend beeld van de schilder, zijn werk en zijn tijd en is door de leesbare stijl en de vele informatie een genoegen om te lezen. Het is ruim geïllustreerd - in kleur en zwart-wit - en aantrekkelijk uitgegeven. Het bevat geen bibliografie. Omslag toont een detail van het schilderij 'De Boerenkermis' uit 1568.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.