Mijn zuster de negerin DEB 1

Omschrijving:

Een dertigjarige man keert na een afwezigheid van veertien jaar terug naar zijn geboorteland, het eiland Curaçao. Hij komt er namelijk om - na de dood van zijn ouders - enkele zaken af te handelen. De invloed die het eiland toch nog op hem uitoefent, is echter te sterk, temeer als blijkt dat de negerin die hij bemint, zijn zuster is. Met deze novelle debuteerde de in 1902 op Curaçao geboren en in 1981 overleden auteur in 1935. In zijn werk tracht Debrot tot een synthese te komen tussen rationele en irrationele elementen en sluit daarmee aan bij moderne existentialisten en de filosoof Kierkegaard. Deze herdruk geeft op suggestieve wijze de indruk, die de hernieuwde kennismaking met het eiland op de hoofdpersoon maakt, weer. Vanwege de geringe omvang en de goede leesbaarheid zal dit boekje ook populair zijn bij middelbare scholieren. (Biblion)

Verfilmd in 1980 door D.J. Braat.

Thema's: racisme, Curaçao

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.