Handboek vaardigheden 2e fase SISO 482.5

Omschrijving:

Leerlingenboek

Lesboek voor de Tweede Fase.
Dit leerlingenboek geeft door middel van stappenplannen de vaardigheden voor vrijwel alle taken op school, voorzien van uitleg en voorbeelden. Daarnaast een uitleg van effectief leren en het leerproces.

Inhoud
-Inleiding voor de docent
-Deel 1 Zelfstandig leren
Leren, wat is dat?
Zelfstandig leren, hoe doe je dat?
Wegwijzers voor veel voorkomende problemen
1. Orienteren;
2a. Aanpak kiezen;
2b. Lange-termijnplanning maken;
3. Leren in drie stappen;
4. Koppelen van begrippen;
5. Feiten en woorden leren;
6. Teksten leren;
6a. Overzicht zoeken;
6b. Structuren zoeken;
6c. Samenvatting maken;
7a. Sommen maken;
7b. 'Leg uit'-vragen beantwoorden;
8. Checklist 1: begrijp je het, gaat alles nog goed?;
9a. Checklist 2a: beoordelen van het leren;
9b. Checklist 2b: beoordelen van het leren na een toets;
10. Checklist 3: beoordelen van de inzet;
11. Plannen voor de korte termijn;
12. Motiveren;
13. Concentreren;
Checklist huiswerk maken;
Checklist slechte leerresultaten;
Vaardigheden in een opslag.

-Deel 2
14. Media gebruiken;
15. Interviewen;
16. Enqueteren;
17. Verschillende soorten schema's gebruiken;
18. Orienteren en aanpak kiezen;
19. Overzicht zoeken;
20. Structuren zoeken;
21. Samenvatting maken;
22. Luisteren en aantekeningen maken;
23. Informatie wegen;
24. Informatie aanvullen;
25. Mondeling presenteren;
26a. Schriftelijk presenteren;
26b. Een posterpresentatie houden.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.