Ik kan het! Ik kan het! SISO 419.3

Omschrijving:

Beschrijving
Dit boek begint met een korte inleiding over wat faalangst precies is. Aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk wordt geïllustreerd hoe faalangstig gedrag in uiteenlopende situaties te herkennen is. Het boek gaat er terecht vanuit dat ouders en leerkrachten intensief overleg moeten hebben bij het voorkomen en oplossen van faalangst, zodat de aanpak op school en thuis elkaar goed aanvullen.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.