Tel dan eerst even tot 10 SISO 416.5

Omschrijving:


Een van de meest opvallende vormen van gebrekkig sociaal gedrag is agressie. Vaak is het een reactie op bepaalde problematische situaties. Op school, thuis of elders.

Een agressief kind doet zichzelf vaak tekort. Het is impopulair en de schoolprestaties lijden er vaak onder.

Dit boek bevat tips en aanwijzingen om agressief gedrag te sturen en te stoppen.


Boek is beschikbaar in de Mediatheek.