Clienten met een psychiatrische diagnose SISO 606.86

Omschrijving:


Dit boek is bedoeld voor hulpverleners buiten de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) die psychiatrische problematiek bij hun cliënten willen leren herkennen en hanteren. Het boek wil voor deze hulpverleners een handreiking zijn om genuanceerd te kunnen denken over met name langdurige psychiatrische problematiek en deze kennis te kunnen integreren in het gewone hulp– of dienstverlenend handelen, al dan niet in samenwerking met de GGZ

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.