Dyslexie Een taalkundig probleem Een taalkundige oplossing SISO 464

Omschrijving:

Spellingsmethode voor dyslectici, allochtonen en taalzwakken.

Werkboek voor onderwijsgevenden

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.