Van buiten leren SISO 489.4

Omschrijving:


In opdracht van Erfgoed Actueel, bureau voor cultureel erfgoed en educatie, hebben 8 scholen voor voortgezet onderwijs in netwerkverband onderzocht hoe cultureel erfgoed past binnen het lesprogramma van het voortgezet onderwijs en kan bijdragen aan het vormgeven van basisvorming en studiehuis. In dit boek zijn de ervaringen van de 8 scholen gebundeld. Het biedt een schat aan ideeën, meningen en inzichten op onder meer de volgende terreinen: integratie van de cultuurhistorische omgeving in het curriculum van de school; onderwijsvernieuwing met behulp van de schoolomgeving; schoolontwikkeling (omslag in de schoolcultuur, vormgeven schoolimago); innovatiestrategieën, met name gericht op het motiveren en betrekken van docenten bij omgevingsonderwijs. De meest inspirerende en de meest leerzame momenten van de activiteiten van de netwerkscholen zijn op video vastgelegd en verwerkt in een documentaire. In deze documentaire zijn verschillende schoolprojecten te volgen en wordt door leerlingen en docenten commentaar geleverd op hun ervaringen.

Peter van der Zwaai is onderwijsen organisatieconsulent. Marius Snyders is werkzaam bij het Ministerie van OCMW.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.