Vrienden in overvloed SISO 416.2

Omschrijving:

Vrienden zijn belangrijk voor kinderen. Door vriendschappen leren ze belangen delen, problemen oplossen, samenwerken en besluiten nemen.

Kortom, vriendschappen zijn een voorwaarde voor het ontwikkelen van een positief sociaal gedrag.
Dit boekje laat zien hoe sociaal gedrag vanuit vriendschapsrelaties ontwikkeld en gestimuleerd kan worden.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.