Lesje geleerd? SISO 458.9

Omschrijving:

Beschrijving
Leraren en ander onderwijzend personeel worden steeds vaker geconfronteerd met geweld door leerlingen of hun ouders. Lesje geleerd? beschrijft de nasleep van dergelijke agressie-incidenten. Het boek begint met zes ervaringsverhalen van leerkrachten die het slachtoffer werken van agressie. Het lezen van deze praktijkverhalen kan voor degene die iets dergelijks is overkomen een vorm van zelfhulp zijn. Naast herkenning kan men er hoop aan ontlenen en er eerder gemaakte fouten vermijden. In het theoretische deel worden de thema's agressie, psychotrauma en opvang beschreven. Naast mogelijkheden en tips voor zelfhulp en collegiale opvang leest u wat de schoolleiding kan doen om de nare gevolgen van agressie-incidenten zoveel mogelijk te beperken.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.