Samen leren samen leven SISO 460

Omschrijving:


Beschrijving:
Inclusief onderwijs: een school voor elk kind

Inclusief onderwijs is onderwijs waarbij elk kind ongeacht IQ of handicap, ras of religie, sekse of sociale klass, in de klas zit met leeftijdsgenoten in de eigen woonomgeving. De leerkracht krijgt hierbij alle ondersteuning die nodig is om elk kind in de klas goed onderwijs te kunnen geven. In acht hoofdstukken staan de factoren beschreven die een belangrijke rol spelen in de organisatie van effectief inclusief onderwijs.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.