Klassieke Culturele Vorming. Verhalengoed - Drama - Beeldende Kunst - Bouwkunst SISO 458.9

Omschrijving:

Over het boek:
In onze maatschappij bestaat een levendige interesse voor de oudheid. De signalen zijn legio: integrale voorlezing van Homerus' Odyssee en van Ovidius' Metamorfosen in vertaling op de radio, het grote aanbod aan cultuurreizen naar musea en archeologische vindplaatsen, de repertoirevastheid van Griekse toneelstukken enz. Vele scholen willen de belangstelling voor deze historische banden bij hun leerlingen graag stimuleren, maar hebben altijd moeten constateren dat de rijkdom verborgen lag achter een hoge, slechts door weinigen te nemen drempel van Griekse en Latijnse grammatica. De keuze om in het Studiehuis een apart vak Klassieke Culturele Vorming te creëren is dan ook logisch. Met het nieuwe vak KCV komt de klassieke cultuur binnen het bereik van HAVOen Atheneum-leerlingen. Op die manier wordt de wereld van de klassieken ontsloten voor leerlingen die niet hebben geopteerd voor Grieks/Latijn in hun pakket. Het doel van KCV is dat leerlingen in staat zijn antieke cultuuruitingen uit verschillende artistieke disciplines en specimina van hun verwerking in latere Europese cultuur in hun historische context te situeren, de functie en de betekenis ervan te onderzoeken en de resultaten daarvan voor eigen evaluatie te presenteren. KCV levert daarmee een bijdrage aan de nieuwe uitgangspunten van het onderwijs in de Tweede Fase en past in de binnen het Studiehuis te ontwikkelen leermethodes.

Uit de inhoud:
Een stukje geschiedenis -Kaders en vormen -Didactische werkvormen -Thema Paleis op de Dam -Thema Antigone -Thema Sokrates -Thema Augustus -Lesmateriaal -Invoering van K CV.

Over de auteur(s):
Henk STENEKER, voorzitter van de projectgroep die sturing gaf aan de experimenten, is oud-inspecteur bij het Voortgezet Onderwijs. Studiehuisserie, nl: 6

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.