Actief na school SISO 458.4

Omschrijving:


Over sociale doelen in de verlengde schooldag voortgezet onderwijs;
Een tussenstand.

In 1997 is het vierjarige project 'experiment Verlengde schooldagen in het voortgezet onderwijs' van start gegaan. Doel van het project is het ontwikkelen van landelijk overdraagbare programma's gericht op de vergroting van de sociale competenties van scholieren en hun sociale binding aan school en omgeving. Dit boek biedt na twee jaar een tussenstand en geeft tal van praktische (organisatorische en financiële) aanwijzingen en programmavoorbeelden voor gemeenten, scholen en instellingen die met de Verlengde schooldagen willen starten of die hun naschoolse activiteiten meer willen afstemmen op het bereiken van sociale doelen. Met literatuur en bijlagen over onder andere een project- en activiteitenbegroting. De uitgave is ook voor belang voor instellingen op het terrein van sport, kunsteducatie of sociaal-educatief werk. De lijn naar het openbare bibliotheekwerk ontbreekt. De auteurs zijn werkzaam bij het NIZW.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.