Basisboek literatuur SISO 815

Omschrijving:


Hoe analyseer je een gedicht of een verhaal? In het Basisboek literatuur wordt aan de hand van concrete verhalen en gedichten getoond hoe men de theorie in de praktijk brengt. Daarnaast geeft dit boek een uitgebreide lijst met vele voorbeelden van literaire termen. Ook wordt ingegaan op de inhoud van een recensie en de argumentatie die daarbij hoort. Tenslotte krijgt ook de didactische invulling van literatuuronderwijs in het voortgezet onderwijs ruim aandacht.
Het Basisboek literatuur is bedoeld voor studenten in het HBO en voor leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs die meer kennis van de literatuur willen dan de doorsnee literatuurmethode aanbiedt. Voor docenten is het boek een welkom naslagwerk.
Juist in een tijd waarin het literatuuronderwijs een steeds marginalere rol toebedeeld krijgt in het onderwijs, is een goed basisboek literatuur noodzakelijk.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.