Het verslag van mijn onderzoek [Historiën] SISO 922

Omschrijving:

Hero 1

Korte bespreking:
Naast de bekende vertaling van het geschiedwerk van Herodotus door O. Damst�© heeft de classicus Hein van Dolen een nieuwe vertaling gemaakt. Herodotus (484 - ca. 420 v.Chr.) schreef zijn geschiedwerk over de oorlogen tussen de Grieken en de Perzen, die plaatsvonden vlak voor zijn geboorte en in zijn vroegste jeugd (in 490 en 480 - 479 v.Chr.), maar verlevendigde zijn historisch onderzoek met talloze beschrijvingen van zijn reizen en verhalen over de vroegere geschiedenis van Grieken, Perzen en andere volken. Deze levendige stijl van vertellen maakt hem tot een nog altijd zeer boeiende en leesbare geschiedschrijver. Van Dolen heeft zijn vertaling ingeleid met een uitvoerige en lezenswaardige inleiding over de Perzische en Griekse wereld t.t.v. de Perzische Oorlogen, het leven en werk van Herodotus, zijn bronnen, taal en stijl. Voetnoten, landkaarten, chronologie�«n en een uitvoerige index maken het werk toegankelijk. De vertaling is vlot leesbaar.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.