Het breinboek SISO 600.52

Omschrijving:

Hét Breinboek is een gezaghebbend, toegankelijk en alomvattend overzichtswerk van het zenuwcentrum. Het boek laat zien hoe het geheugen werkt, wat emoties feitelijk zijn, waar onze creativiteit huist, hoe onze zenuwen worden aangestuurd en waarom we ons gedragen zoals we ons gedragen.
Aan de hand van honderden prachtige foto’s en illustraties wordt de functie van de verschillende delen van de hersenen uitgelegd; van de cortex tot de cel. Ook de vijftig meest voorkomende hersenziekten worden in beeld gebracht.

Rita Carter is wetenschapsjournalist. Zij schrijft voor New Scientist, Daily Mail, The Daily Telegraph en The Independent. Ze won twee maal de prijs van de medische journalistenassociatie en publiceerde onder meer Consciousness (Bewustzijn), Multiplicity, the New Science of Personality en Mapping the Mind.

Niet uitleenbaar.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.