Deirdre en de zonen van Usnach ROL 1

Omschrijving:

Het verhaal over Deirdre en de zonen van Usnach is een oude sage uit Ierland. De dichter Adriaan Roland Holst (1888-1976) maakte er een zeer persoonlijke bewerking van die in 1920 voor het eerst in boekvorm verscheen. Het is zijn meestgelezen prozawerk geworden. Het vertelt over een jonge vrouw die voorbestemd is de bruid van de koning van Ulster te worden, maar die het land ontvlucht met de minnaar die ze zelf gekozen heeft. De jaloezie van de koning lokt verraad en wraak uit, wat leidt tot de noodlottige afloop die al bij Deirdres geboorte was voorspeld. Roland Holst geeft in deze poetische vertelling een sterk beeld van zijn hoofdpersonen, tegen de achtergrond van eenzame, ruige landschappen. Er staan onvergetelijke passages in Deirdre en de zonen van Usnach, zoals de beschrijving van aanstormende strijdwagens, van het harpspel in de koningsburcht voor de strijd losbarst, of van Deirdres einde.

Dichterlijke uitbeelding van een Iers-Keltische sage over een wonderschone vrouw door wie, overeenkomstig een voorspelling, grote helden vielen, waarin alle facetten van de romantiek samenkomen; klassiek door taalgebruik en evenwichtige bouw. In deze voor het eerst in "De Gids" gepubliceerde kleine roman kreeg de mythische levensopvatting van de dichter (1888-1976) fraai gestalte. Veel gevraagde lektuur (ook vanwege de omvang) door eindexaminandi. Met een informatief nawoord (11 p.) van Jan van der Vegt, die een biografie van Roland Holst voorbereidt.

Thema's: sagen en legenden, Ierland, dromen

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.