Wat werkt op school SISO 454.0

Omschrijving:

Toelichting:
Vanuit de resultaten van 35 jaar onderwijsresearch beschrijft auteur Robert J. Marzano de factoren die de leerresultaten van leerlingen positief be�¯nvloeden. Door gebruik te maken van de manieren om de school in kaart te brengen en van de actiestappen die in het boek zijn opgenomen, kan men aan de slag: de sterke en zwakke kanten van een school identificeren, prioriteit geven aan bepaalde onderwijsverbeteringen en een helder verbeterplan maken en uitvoeren.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.