Discipelen van de duivel SISO 945.3

Omschrijving:

Korte bespreking:

Alle grote nazi-kopstukken komen aan bod in dit van oorsprong Engelse boek: Göring, Himmler, Goebbels, Speer, Seyss-Inquart, Bormann, verschillende generaals en uiteraard Hitler zelf. De auteur schildert het aan de macht komen van deze mannen, hun karakters, hun onderlinge machtsstrijd, hun invloed op Hitler, Hitlers invloed op hen, het hoogtepunt van hun macht en de totale ondergang van het nazi-systeem dat dezelfde kopstukken vervolgens zou meesleuren in de ondergang en hen op de beklaagdenbanken van Neurenberg zou doen belanden. Geen nieuwe informatie, wel is dit boek meer dan andere toegeschreven op de persoon van de handlangers rond de Führer. Het geheel is gesteld in een helaas nogal erg populaire, ronkende stijl. Met twee katernen zwartwitfoto's. - A.H.B. de Munnick

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.