Albert Speer SISO 945.3

Omschrijving:


Korte bespreking:

Speer was als architect en latere minister van Bewapening en Oorlogsproductie, een van de machtigste mannen in het Derde Rijk. In vele (politieke, intellectuele) opzichten verschilde hij echter van de nazi-top, wat hem in '46 van de strop redde. Na de oorlog worstelde hij met zijn ambivalente gevoelens t.a.v. Hitler, met zijn medeverantwoordelijkheid voor de holocaust en het ontkennen van zijn medeweten daarvan. Duidelijk gecharmeerd door haar onderwerp, verliest de schrijfster in deze lijvige levensbeschrijving (net) niet de objectiviteit uit het oog. Als in een detective ontmaskert ze hem als een leugenachtige, rücksichtsloze carrière-jager, doof en blind voor de slachtoffers van het regime. Sereny baseert haar studie op uitvoerig archief-en bronnenonderzoek, naast talloze interviews met Speer en 52 anderen. Ondanks de wijdlopigheid boeit het boek van begin tot eind en kan voorlopig als de definitieve biografie gelden. Met namenregister, literatuurlijst en 25 zw/w foto's. - Redactie

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.