De goddelijke komedie DAN 1

Omschrijving:

Korte bespreking:
Dante Alighieri's Goddelijke Comedie, daterend uit het begin van de 14de eeuw, is misschien de volmaaktste dichterlijke schepping uit de wereldliteratuur. In strenge verzen beschrijft dit middeleeuwse epos Dantes magische reis door Hel, Louteringsberg en Hemel. Frans van Dooren heeft van dit meesterwerk een integrale vertaling gemaakt. Daarbij heeft hij bewust gekozen voor een vertaling in proza, omdat het vrijwel onmogelijk is de inhoud recht te doen en tegelijk Dantes versvorm te handhaven. Dit standpunt is zeker te billijken. Ongetwijfeld wordt door deze werkwijze goud in ijzer veranderd, maar het goud was onbereikbaar, en het ijzer is zowel doelmatig als solide. Dankzij deze vertaling is het mogelijk Dantes denkwereld te leren kennen en dat is op zichzelf al meer dan de moeite waard. Dantes po�«tische kracht, die zijn ware grootheid uitmaakt, moet men missen. Uiteraard kan deze prozaversie ook dienen als hulpmiddel bij het lezen van Dante in het Italiaans.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.