XXX BRUS 2

Omschrijving:

Deze trilogie verscheen eerder als 'Plotseling gebeurde er niets' en bevat de eerder afzonderlijk uitgegeven boeken 'Ex-schrijver', 'Ex-minnaar' en 'Ex-drummer' in een uitgave die door zijn omvang het handzame formaat duidelijk ontstegen is. Deze boeken hebben als hoofdthema achtereenvolgens de twijfels van de auteur aan de literatuur, aan de liefde en aan de muziek in zijn persoonlijk leven. Maar al die twijfels komen ook in alle drie autobiografische getinte boeken voor, met hun -deels kennelijk door Reve geìŹnspireerde- stijl. Het is kortom Brusselmans (1957) compleet. Voor de toch vele liefhebbers van zijn eindeloze herhalingen op een en hetzelfde thema, de eeuwige twijfel aan alles, een amusant en soms ontroerend boek. Voor wie niet van zijn tegen het melige aanhangende humor houden is dit een taaie pil.

Thema's: schrijvers, egoìŹsme, Gent, motorrijden, muziek, sadisme

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.