Hollands-Indische verhalen FERG1

Omschrijving:

Dertien korte en langere verhalen. Enkele spelend in de Japanse vrouwenkampen, andere vlak voor de Japanse inval, in de middenlaag van de Europese groepering, een milieu dat de schrijfster heel goed kent. Margreet Ferguson bezit de gave met enkele zinnen de lezer midden in het verhaal te zetten. Dat verleent haar werk een hoge mate van authenticiteit, wat o.a. in haar kampverhalen opvalt. Ze zijn sober geschreven, zonder het zelfmedelijden dat in zoveel publikaties over de kampen irriterend werkt. De schrijfster is op haar best als zij de milieu's beschrijft die zij uit ervaring kent. De beide in Nederland gesitueerde verhalen, handelend over personages met een Indische achtergrond zijn een beetje in de constructie blijven steken. Ze missen het spontane en vloeiende van haar beste werk. - © Biblion

Thema's: interneringskampen, Indisch milieu, Indonesië

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.