Annie Berber en het verdriet van een tedere crimineel KEULS 4

Omschrijving:

Evenals in haar andere werk beschrijft Yvonne Keuls hier een sociaal probleem - ditmaal de pedofiele relatie van een kinderrechter met de hem toevertrouwde pupillen. Via het relaas van Annie Berber, vriendin en vertrouweling van de hoofdpersoon Tommie, komen we meer te weten over zijn jeugd: een treurige opeenvolging van kindertehuizen, goedbedoelende voogden, hulpverlenings- en strafinstellingen, kleine kriminaliteit en prostitutie. Het maakte Tommie kwetsbaar in een situatie waarin weliswaar sprake is van persoonlijke aandacht en liefde in ruil waarvoor echter dingen gevraagd worden waar hij het steeds moeilijker mee krijgt. Wanneer uiteindelijk een aanklacht wordt ingediend, worden de betrokkenen nog één keer geconfronteerd met hun machteloosheid. Een meeslepend boek: de machteloze positie van deze kinderen en hun volstrekte afhankelijkheid van autoriteiten en hulpverlening worden op een zeer levendige manier beschreven. Bevat illustraties, kleine druk. - © Biblion

Thema's: jeugdcriminaliteit, pedofilie

Boek is 2 keer beschikbaar in de Mediatheek.