Een pak slaag KO12

Omschrijving:

Hein Slotter is in wezen een groot dier, rechtlijnig levend volgens een onveranderlijk instinct, haast onbewust van het eigen ik, maar met een animale zuiverheid. Pas op het einde van het boek, bij zijn menswording doet zich een fundamentele verandering in dit levensbeeld voor.

Verfilmd in 1979 door Bert Haanstra.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.