De Leeslijst KORT 1

Omschrijving:

Dit is het tweede initiatief van de Volkskrant en Uitgeverij Meulenhoff om belangrijke romans weer onder de aandacht van de lezers te brengen. Na de tien boeken van auteurs die ooit de Nobelprijs voor Literatuur ontvingen (‘Nobelprijsbibliotheek’, 2004), zijn heruitgaven verschenen van tien Nederlandse naoorlogse romans die nog altijd actueeel en lezenswaard zijn. Dit boekje is de begeleidende publicatie. Het bevat een herdruk van besprekingen/interviews uit de Volkskrant toen de gekozen boeken verschenen. In de inleiding legt Aleid Truijens (Volkskrantredacteur) een verband tussen de teloorgang van het literatuuronderwijs in het voortgezet onderwijs en de ‘ontlezing’. Bovendien geeft zij een korte karakteristiek van de gekozen auteurs. De keus is noodgedwongen beperkt: 'Kort Amerikaans' (Wolkers), 'Opwaaiende zomerjurken' (Oek de Jong), 'De wegen der verbeelding' (Haasse), 'Mystiek lichaam' (Kellendonk), 'Nader tot u' (Reve), 'De kellner en de levenden' (Vestdijk), 'Allerzielen' (Nooteboom), 'Lof der zotheid' (Grunberg), 'Verzameld werk' (Hotz), 'Twee vrouwen' (Mulisch). Ze staan ook op Literom. Een initiatief ‘tegen het vergeten’. - © Biblion

Boek is 2 keer beschikbaar in de Mediatheek.