Anathema's KOU 1

Omschrijving:

Met deze 26 "banvloeken" ofwel korte vlijmscherpe analyses met journalistieke inslag verwierf de columnist Kousbroek de P.C. Hooftprijs 1975. Literaire belezenheid vooral ten aanzien van de Franse klassieke en moderne literatuur, blijkt uit de keuze van de themavelden (merendeels niet aktualiteit-gebonden) als daar zijn: Franse weekbladen, Parijse musea, abdijruïnes, Rabelais, de beginselen van de linguïstische transformaties en Queneau, de Franse radioquiz's. Maar ook Vasalis, Sarraute, Picasso, Hillenius worden in een heel nieuw licht gezien. De analyses zijn een doorlopende aanval op gemeenplaatsen, halve waarheden, domheid, en leveren als zodanig staaltjes van amusant cynisme op. Bestemd voor en te genieten door een - waarschijnlijk kleine - groep van erudiete en francofiele lezers. - © Biblion

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.