De ziekte van Middleton KRO 3

Omschrijving:

Zwervend door drie werelddelen, noteert de verteller, een computerprogrammeur, die gefascineerd wordt door vrouwelijke vormen, zijn ontmoetingen met en gedachten over allerlei soorten vrouwen. De nadruk ligt vooral op de beschrijving van de vele vrouwen. Zelf zegt de schrijver dat hij een reeks van spotterijen ten aanzien van de vrouw heeft geschreven. Toch is er in al de ironie ook wel iets positievers te vinden. Veel lezers zullen de luchthartige toon die t.a.v. vrouwen in dit boek wordt gebezigd, niet waarderen. Anderen, en zeker zij die een aaneensluitend verhaal zoeken, zullen dit boek niet waarderen om het fragmentarisch karakter. - © Biblion

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.