Over... Guus Kuijer SISO 855.6

Omschrijving:

Na een korte inleiding over het leven en werk van Guus Kuijer volgen een samenvatting en een uitvoerige bespreking van de vier genoemde boeken die achtereenvolgens behoren tot de Madelief-serie, zijn dierenboeken, fantasieverhalen en jongerenromans; de genres waarin zijn jeugdboeken globaal kunnen worden ingedeeld. In de Madelief-serie is een karakterontwikkeling van het meisje vanaf haar zesde tot haar twaalfde jaar terug te vinden. Zowel in zijn jeugdboeken als in de romans voor volwassenen staat de relatie kind/volwassene centraal. In enkele boeken geeft hij een karikaturaal, soms sadistisch beeld van de maatschappij. Het boek 'Hoe Mieke Mom haar maffe moeder vindt' is een satirisch verhaal over normaal en abnormaal. Het boekje bevat een volledige bibliografie en een lijst met enkele boeken van andere schrijvers over dezelfde onderwerpen. Een overzichtelijke, informatieve, prettig leesbare monografie, verlucht met illustraties uit de boeken. Bij uitstek bruikbaar voor documentatiecentra. Dertien jaar en ouder. - © Biblion

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.