Het wederzyds huwelyksbedrog LAN 1

Omschrijving:

Bekend gebleven blijspel van Langendijk, de best speelbare Nederlandse toneelauteur uit de 18e eeuw. Het gaat hier in feite om voorhuwelijks- en huwelijksbedrog. Een edelman en een meisje proberen elkaar in het huwelijksbootje te krijgen, door zich als welgesteld voor te doen. Dit bedrog wordt ontdekt door de broer van het meisje die getrouwd is met een zuster van de edelman. Beide stellen zijn even arm en weten dus wel raad met wederkerig bedrog. Hun trucs worden ook toegepast door het personeel van het eerste stel. Het gaat dus om een stuk dat zijn komische kracht ontleent aan veel verrassende wendingen en snelle terzijdes, terwijl de toeschouwer van het begin af aan weet hoe de vork in de steel zit. Zo'n stuk is niet leuk om te lezen, men moet het zien. © Biblion

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.