Meander LO3

Omschrijving:

De opkomst en ondergang van een alternatieve leefgemeenschap in de jaren '70 gesitueerd in een dorp in Zeeuws-Vlaanderen. In het eerste deel van deze breed opgezette roman worden de idealen van een betere samenleving en het individuele verlangen naar vervulling verwoord. In beeldende stijl met veel inlevingsvermogen en oog voor detail worden personen en situaties neergezet in afgeronde hoofdstukken. De tegenstellingen en onmogelijkheden, vooral in de intermenselijke relaties, worden reeds in de kiem blootgelegd. Langzaam maar onvermijdelijk voltrekt zich dan het noodlot over de gemeenschap. Symbolische details, altijd heel konkreet in uitwerking, ondersteunen de verhaalvoortgang naar de ontknoping in het derde deel. Leegte, lusteloosheid en verwikkelingen in het persoonlijk leven verloederen de zakelijke belangen van de gemeenschap en reduceren de geestelijke idealen tot niets. De komplexheid van al dit leven wordt helder, levendig en meeslepend beschreven. - © Biblion

Thema: leefgemeenschappen

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.