Woutertje Pieterse MUL4

Omschrijving:

Onvoltooide geschiedenis over een kleine, idealistische, dromerige jongen uit het Amsterdam van begin 19e-eeuw, die opgroeit in een bekrompen, kleinburgerlijk milieu waarmee hij voortdurend in conflict is. Het verhaal is oorspronkelijk in fragmentarische vorm verschenen in Multatuli's bundels "Ideeën". In vergelijking met de "Amstel Klassiek"-uitgave: deze editie werd verzameld en uitgegeven door dr. G. Stuiveling, die ook (grotendeels) het Volledig Werk van Multatuli uitgaf. De hoofdstukken zijn genummerd en van titels voorzien, ontleend aan Multatuli's eigen (langere) opschriften. Er is een overzichtelijke indeling, o.a. door een verdeling in vijf "boeken". In de inhoudsopgave staan verwijzingen naar de originele plaatsen in de "Ideeën". De Multatuliaanse spelling is zoveel mogelijk gehandhaafd. Verklarende noten ontbreken. Te ver voerende uitweidingen zijn geschrapt. Kortom: dit is de meest wetenschappelijk verantwoorde uitgave, die veel voorkennis bij lezers veronderstelt. © Biblion

Thema: kinderleven

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.