Gevangen in de Andes JEN 1

Omschrijving:

Marta's vader is beroemd om zijn strijdvaardigheid tegen de dictator. Marta's vader wil met zijn familie vluchten, maar ze worden opgepakt en gevangen gezet in een afgelegen legerplaats; geen contact met mensen, armoede, kou, vernedering en bovenal honger. Marta houdt van haar vader, maar verwijt hem ook dat hij zijn familie in gevaar brengt voor zijn ontastbare idealen. Het isolement is verstikkend. Overal vallen slachtoffers. Als de dictator is afgezet, komt iedereen naar de legerplaats om Marta's vader te eren. Deze hypocriete mensen horen altijd tot de overwinnaars. Vader is nu de held, maar dat heeft hem wel zijn leven gekost. Een beklemmend verhaal beschreven in stilistisch, verzorgde zinnen met veel Spaanse woorden. Veel beschrijvingen en een niet-Nederlandse sfeer. De angst en de ellende overheersen het verhaal en geven een goede indruk van de sfeer. De sfeerbeschrijvingen staan centraal in het verhaal. Gebaseerd op de ervaringen van de schrijfster. Een somber gekleurde omslag sluit goed aan bij de inhoud. Verder geen illustraties. - ©Biblion

Onderwerp: Colombia, dictatuur, ballingschap

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.