Keten van verzet NAI 1

Omschrijving:

Achtergrond van dit verhaal is de zgn. thuislandenpolitiek der Zuidafrikaanse regering, die de zwarte inwoners van hele dorpen dwong te verhuizen. Zij moesten woningen, vee en huisraad achterlaten in het vruchtbaardere gebied, waar ze vaak sinds generaties gevestigd waren. De hoofdfiguur in de handeling is van begin tot eind een 15-jarig meisje. In haar krijgt de verontwaardiging en allengs ook het vrij machteloze verzet vooral gestalte. Maar ook de gezins- en een steeds uitdijende kring dorpsgenoten komen gaandeweg tot leven. Meelopers, verraders, profiteurs, angsthazen, maar ook moedige, getuigende vrouwen, mannen en jongelui, soms nog kinderen, die hun leven in de waagschaal stellen en het soms verliezen. Het verslag van de ontwikkelingen, alsmede de persoonstekening maken een heel authentieke indruk. Al lezend overmeestert verontwaardiging de lezer herhaaldelijk. De zinnen in de Nederlandse vertaling lopen niet steeds goed, zonder dat dit erg stoort. Vanaf ca. 12 jaar. - ©Biblion

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.