Atlas bij de wereldgeschiedenis SISO 900.6

Omschrijving:

SISO 900.6

Korte bespreking:
In 1965 verscheen de Nederlandstalige versie van de dtv-Atlas Weltgeschichte; in 1994 volgde een tweede herziene druk en in 2003 een derde, de eerste twee als 'Sesam atlas bij de wereldgeschiedenis'. Nu is de vierde, alweer herziene druk verschenen van deze tweedelige handzame, degelijke historische atlas in pocketformaat (gebaseerd op de Duitse uit 2005). Van deze editie verscheen deel 2 (periode na 1789) overigens reeds in 2006*. Het hier besproken deel 1 behandelt de wereldgeschiedenis vanaf de prehistorie tot aan de Franse revolutie (1789). Na de oude cultuurvolkeren van het Midden-Oosten en Azi�«, de Grieken en Romeinen, komen de middeleeuwen aan bod en daarna onder meer de tijd van ontdekkingen en godsdienstoorlogen. Ook China en India krijgen de nodige aandacht. Parallel aan de gedetailleerde, maar tegelijk heel duidelijke kaartjes biedt de atlas een reeks chronologische overzichten op de tegenoverliggende paginaâ��s met evenwichtige aandacht voor politieke, economische en culturele ontwikkelingen.

Deel 2: Onder meer zien we de vorming van nationale staten, imperialisme, tijdperk der wereldoorlogen, Koude Oorlog, dekolonisatie. Deze nieuwe druk is - in tegenstelling tot de vorige uit 2003 - afdoende geactualiseerd. Dat blijkt uit themaâ��s als internationaal terrorisme, oorlogen in ex-Joegoslavi�«, Afghanistan, Irak, overig Midden-Oosten en burgeroorlogen verspreid over Afrika. Daarnaast valt opnieuw een relatief groot accent op Duitsland voor �©n na de hereniging van 1990. Een welkom naslagwerk dat op veel manieren van nut is voor liefhebbers/beoefenaren van geschiedenis.

2 delen; inzageboeken; niet uitleenbaar.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.