Niets TELL 1

Omschrijving:

Op de dag dat Pierre Anthon (ca. 13/14) tot het besef komt dat niets in het leven ertoe doet, verlaat hij school, klimt in een boom en bestookt zijn medeleerlingen met pruimen en spottende opmerkingen. Zijn klasgenoten laten het er niet bij zitten en besluiten te bewijzen dat het leven wel degelijk zin heeft door een Berg van Betekenis op te richten. Daar komen de dingen op te liggen die hun het dierbaarst zijn. Als de leerlingen voor elkaar gaan bepalen wat ze moeten bijdragen, worden de offers steeds extremer en persoonlijker. Al snel is er geen weg meer terug. Dit allegorische verhaal, dat acht jaar nadat gebeurtenissen zich hebben voorgedaan, wordt verteld vanuit het perspectief van Agnes, één van de leerlingen, stelt existentiële kwesties aan de orde over de zin(loosheid) van het bestaan, egoïsme en groepsgedrag. Het oranje omslag van de Nederlandse editie toont - klein afgedrukt - alleen de naam van de auteur, de titel van het boek en een pruim. In Denemarken en Frankrijk bekroond tot beste jeugdboek van het jaar. Voor ervaren, filosofische ingestelde lezers.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.