Glorie der gotiek SISO 705.3

Omschrijving:


Korte bespreking:
Overzicht van de laatste fase van de Gotiek die omstreeks 1350 inzette. Ondersteund door vele prachtige foto's geeft dit boek een beeld van de fascinerende kunstuitingen die getuigen van een enorm vakmanschap. De auteur beperkt zich tot West-Europa. Hij gaat in op de maatschappelijke achtergronden van niet alleen de tijd zelf, maar ook van de kunstenaars, een facet dat maar weinig aan bod pleegt te komen. De tekst is helder, hoewel een zekere kennis van de Gotiek in zijn geheel vooral van de architectuur, wordt verondersteld. Aangevuld met een glossarium, noten en een bibliografie is dit boek zeer aantrekkelijk voor een brede lezerskring. - Drs. R.M. Hoekstra-Hinze

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.