Kathedralen SISO 718.1

Omschrijving:


Dit boek geeft een beschrijving van honderd, meestal romaanse of gotische, Europese kathedralen. Na een inleiding worden de kerken in zes hoofdstukken besproken in alfabetische volgorde per land: Frankrijk, Groot-Brittannië, Midden-Europa (Duitsland, Nederland, Zwitserland, Oostenrijk en Zwitserland), Italië, Spanje en Portugal. Het boek besluit met een glossarium waarin technische termen worden verklaard. Van iedere kathedraal wordt een korte historische beschrijving gegeven begeleid door een of twee kleurenfoto's, een grondplan en veelal een pentekening. De mooie, gedetailleerde pentekeningen en de grondplannen zijn afkomstig uit de in 1887 verschenen 'Atlas der Kirchlichen Baukunst des Abendlandes' van Dehio en Bezold. De 143, vaak paginagrote kleurenfoto's zijn over het algemeen mooi van kwaliteit, met enkele fraaie uitschieters.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.